STAVEBNÉ FIRMY

Máte práce "vyše hlavy" a nemáte dostatočnú kapacitu na spracovanie rozpočtov pre svojich zákazníkov?

Nemáte čas na vyhodnotenie výrobných nákladov a ich optimalizáciu?

Nechajte si ich vypracovať subdodávkou.

  • vypracujeme vám výkaz výmer
  • vypracujeme vám položkovitý rozpočet
  • vyhodnotíme výrobné náklady
  • vypracujeme objednávky materialov
  • vyhodnotíme spotrebu a prevedené práce

<< naspäť