INVESTORI A BYTOVÉ PODNIKY

Vyhlasujete výberové konanie na stavebné práce?

Potrebujete vypracovať zadávacie podklady?

Nechajte si ich vypracovať subdodávkou

  • vypracujeme vám položkovitý rozpočet
  • vypracujeme vám výkaz výmer
  • pripravíme vám zadávacie podklady na výberové konanie
  • vyhodnotíme najvhodnejšiu firmu na realizaciu diela
  • pravidelná kontrola prác a dodávok

<< naspäť